Mgr. Matěj Duben, notář v Praze

Poskytuji služby notáře ve všech oblastech notářské činnosti, zejména:

  • zakládání, změny, přeměny a fúze obchodních společností a družstev, společenství vlastníků jednotek, a dalších právnických osob, včetně přímého zápisu notářem do veřejných rejstříků

  • online zakládání a změny společností, včetně možnosti vydání kvalifikovaného certifikátu těm účastníkům, kteří ho nemají

  • převody nemovitostí

  • notářské úschovy

  • manželské a předmanželské smlouvy

  • notářské zápisy se svolením k vykonatelnosti

  • zástavní smlouvy a zápisy do Rejstříku zástav

  • závěti a jiná pořízení pro případ smrti, smlouvy o zcizení dědictví

  • ověřování pravosti podpisů a shody opisu listiny s originálem

  • výpisy z veřejných i neveřejných seznamů a rejstříků (kontaktní místo Czech POINT)

V rámci projednání pozůstalosti jsem pověřován jako soudní komisař Okresním soudem Praha - západ úkony v řízení o pozůstalosti po zůstavitelích majících poslední trvalý či jiný pobyt v obvodu Okresního soudu Praha - západ, kteří zemřeli ve dnech 28., 29., 30. a 31. každého kalendářního měsíce.

Pro více informací o poskytovaných službách prosím kontaktujte notářskou kancelář.

Úřední hodiny

Pondělí - Čtvrtek: 9.00 - 16.00

Pátek: 8.30 - 14.30

Rád vám poskytnu služby notáře i mimo úřední hodiny, nebo mimo notářskou kancelář.

Dopravní dostupnost

Metrem nebo tramvají: zastávka Jiřího z Poděbrad.

Parkování automobilu: fialová zóna placeného parkování naproti kanceláři, na ulici Vinohradská a okolo celých Sadů Svatopluka Čecha.

Mgr. Matěj Duben, notář

Vinohradská 29/93, 120 00 Praha 2, Vinohrady

e-mail: notar@notarduben.cz

tel:+420 222 210 358

tel:+420 797 811 211

DS: 7qy8g9r

IČO: 08239461